Friday, 10 January 2014

pengajaran dari nyamuk

Hilangnya rahmat dlm sesebuah msykt...pelbagai jenayah....mungkinkah denggi ini juga satu bencana tanda peringatan?

“Sesungguhnya, Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yanglebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwaperumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan, “Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?” Dengan perumpamaan itu banyakorang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.”(Al Baqarah, ayat 26)

yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (QS. 3:191)

Seperti kisah raja namrud yg dibinasakan oleh seekor nyamuk...
Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."(3:26)

http://www.lampuislam.blogspot.com/2013/09/kisah-nimrud-raja-dzalim-yang-tewas.html?m=1

No comments:

Post a comment